Gode råd til generationsskiftet i en familiejet virksomhed

Et generationsskifte i en familieejet virksomhed er en seriøs og krævende begivenhed. Der er nemlig meget på spil, når en virksomhed overgår til næste generation. Ofte er der tale om et livsværk, hvor stifteren har brugt mange år på at opbygge virksomheden. Af samme grund er der investeret mange følelser i virksomheden, og dens fortsatte udvikling er ofte af stor betydning for hele familien.

Et kompetent advokatfirma er nødvendigt, hvis forløbet skal ske så smertefrit som muligt. Her i artiklen kan du læse mere om, hvorfor professionel rådgivning er uundværlig i en situation som denne.

Forskellige generationsskiftemodeller

Når man planlægger et generationsskifte i en familieejet virksomhed, er de skattemæssige forhold af stor betydning. Ofte er det afgørende på forhånd at sikre, at der er kapital til at betale afgifter og skatter, som følger med. Hvis der ikke tages højde for dette, kan finansieringsbyrden for den nye ejer vise sig at blive uoverskueligt høj.

Afhængigt af, hvilken type selskab der er tale om, kan der være mulighed at foretage overdragelsen af selskabet med såkaldt skattemæssig succession. Den væsentligste fordel ved succession er, at det resulterer i en skatteudskydelse, som betyder, at overdragelsen ikke udløser avanceskat. Hermed undgås problemerne med at skaffe kapital til betalingen af avanceskat her og nu.

Hvis selskabet er “pengetank”

I nogle tilfælde er det ikke muligt at overdrage et selskab via succession. Det er tilfældet, hvis selskabet har karakter af “pengetank”. Hvorvidt et selskab betragtes som pengetank, afhænger bl.a. af, hvor stor en del af selskabets aktiver og indkomster, der stammer fra finansielle aktiver såsom værdipapirer.

Dette er blot nogle få eksempler på, hvordan selskabets sammensætning kan have stor betydning for, hvordan det mest hensigtsmæssigt overdrages til en ny generation. Derfor kan det ofte betale sig at planlægge en virksomhedsoverdragelse  lang tid i forvejen, og i tæt samarbejde med et dygtigt advokatfirma.