En varmepumpe kan give store besparelser

Som husejer er man som regel altid interesseret i at finde måder hvorpå man kan nedbringe udgifter til huset så meget som muligt. En af de områder i husstanden hvor det i de fleste tilfælde er forholdsvis nemt at spare en hel del penge er på varmeregningen. Rigtig mange danskere bruger langt flere penge på varme end de burde, også selvom en optimering af varmekilden i huset er både relativt billigt og kan give store besparelser. I dag er der mange boliger der anvender naturgas i forbindelse med opvarmning af rum og brugsvand. Inden for de seneste år er der dog kommet en del nye alternativer til naturgas, og hvis man skifter fra naturgas til en af disse kan det give store besparelser på længere sigt. En af de særligt populære og effektive alternativer er varmepumper.

Varmepumper anses for at være en af de mest effektive former for boligopvarmning på markedet. Hvis man enten bruger naturgas, olie eller træpiller til at opvarme sin bolig og sit brugsvand med, kan man opnå væsentlige besparelser på varmeregningen ved at installere en varmepumpe i stedet. Hvor de andre nævnte opvarmningsformer anvender forbrænding af forskellige materialer til at skabe varme, er varmepumper uafhængige af brændsler, hvilket betyder at de ikke udleder nær så meget kuldioxid ud i atmosfæren.

Varmepumper og jordvarme

Der findes i dag tre typer af varmepumper: jordvarme, luft til vand og luft til luft. I forbindelse med jordvarme anvender man energi fra jorden – den såkaldte geotermiske energi – til at opvarme husets rum og brugsvand. Man skelner hovedsageligt mellem to former for jordvarme. Den horisontale jordvarme (som er den mest almindelige og mest udbredte), fungerer ved at man graver en jordslange ned i haven, som ved hjælp af en indendørs varmepumpe trækker varmen ud af jorden.

Den anden form for jordvarme kaldes vertikal jordvarme. Her borer man et smalt men meget dybt hul ned i jorden, hvorefter man igen bruger en jordslange til at trække jordens varme op i boligen. Her benytter man sig af det faktum at jordens temperatur stiger jo længere ned man kommer, hvilket resulterer i en yderst effektiv og vedvarende kilde til varme i boligen. Det skal dog nævnes at begge former for jordvarme er forholdsvis dyre at installere, og at man skal have lov af kommunen før man begynder at etablere jordvarmeanlæg på sin grund.

Andre former for varmepumper

En anden type varmepumpe er luft til vand-varmepumpen. En luft til vand-varmepumpe består af en ventilator der trækker luft ind i varmepumpen ude fra, hvorefter den varme luft kan bruges til rumvarme og til opnåelse af varmt brugsvand. Luften transporteres rundt i boligen i rør, hvor den opvarmer brugsvandet og de forskellige rum. Luft til luft-varmepumpen, som er den tredje type af varmepumper, fungerer ved at pumpe den udendørs luft ind i boligen hvorefter den bruges til at opvarme boligen. Her er det vigtigt at bemærke at en luft til luft- varmepumpe ikke er i stand til at opvarme husets brugsvand, men blot fungerer som en kilde til rumvarme.

Kilde: Varmepumpe-guide.dk
Kilde: Bedrebyg.dk