En a-kasse giver dig sikkerhed i økonomiske krisetider

Hvis du er under uddannelse oplever du sikkert de mange besparelser og nedskæringer, som rammer din uddannelsesinstitution. Mens det er vigtigt at koncentrere sig om at komme sikkert igennem uddannelsen trods disse besparelser, er det også vigtigt at se fremad. Som studerende kan det nemlig være svært at forestille sig, at man en dag skal ud på arbejdsmarkedet. Livet på arbejdsmarkedet ligger dog og venter et sted i en nær fremtid, og du bør derfor begynde at skabe dig nogle tanker om, hvilken jobsituation du kan forvente at komme ud til. Det er nemlig meget forskelligt, hvordan landskabet ser ud, når de studerende er færdiguddannede. Mens nogle uddannelser er godt rustet til at garantere deres studerende et godt fuldtidsjob med det samme, er mange andre uddannelser i en lidt mere usikker position. Du bør under alle omstændigheder forvente, at det kan være svært at finde sig et job.

Særligt efter den økonomiske krise, har arbejdsmarkedet været meget usikkert. Som følge af de mange virksomheder, som er gået konkurs, er der også mange medarbejdere, som har mistet deres job. Arbejdsløshed kan derfor komme meget pludseligt, og det er derfor vigtigt at have de nødvendige redskaber til at håndtere den uventede situation. En god måde at forberede sig på arbejdsløshed er ved at melde dig ind i en a-kasse, mens du stadig er studerende. Her bliver du en del af en arbejdsløshedskasse, som støtter dig i økonomisk svære situationer. Det kan for eksempel være, at du kommer ud som nyuddannet dansklærer, men ikke kan finde noget job. I stedet for at komme på kontanthjælp, kan du få dagpenge af din a-kasse, indtil du finder den rette arbejdsplads. Her får du derfor den nødvendige økonomiske støtte der skal til, inden du falder på plads på arbejdsmarkedet.

Få hjælp fra din a-kasse til at finde et nyt job

Det er derfor en god idé allerede at melde sig ind i en a-kasse mens du er studerende, så du er forberedt på et hårdt arbejdsmarked, hvor du muligvis bliver mødt af et par måneders arbejdsløshed. Foreningen kan også hjælpe dig med dagpenge, hvis landet bliver ramt af endnu en økonomisk krise, og du mister dit job. Her kan a-kassen også hjælpe dig med at komme på benene igen. De kan hjælpe til med at komme i kontakt med jobcentrene, vejlede dig igennem processen som arbejdsløs, og i sidste ende hjælpe dig med at finde et nyt drømmejob. Alt hvad du skal gøre for at blive en del af arbejdsløshedskassen er, at betale et mindre månedligt bidrag. A-kassens ydelser bliver således delvist støttet af dens medlemmer, men får også støtte af staten. Dette er et udtryk for, at foreningen er til gavn for både medlemmer og stat.

En billig a-kasse er således den bedste måde at sikre din jobmæssige fremtid på. Arbejdsløshed kan ramme meget pludseligt, hvilket især kan være en risikofaktor, når du begynder at få børn og tage lån til hus og bil. Her er det vigtigt at have en form for økonomisk sikkerhed, så du stadig kan forsørge din familie. Alternativet til at få dagpenge er at komme på kontanthjælp, hvor du dog får et væsentligt mindre beløb. Derudover er den personlige støtte du får igennem en a-kasse afgørende for, at mange hurtigt kommer i job igen. Her kan du deltage i forskellige ansøgningskurser og få personlig rådgivning om din fremtidige karriere, hvilket i sidste ende kan styrke dine kompetencer og sikkerhed, når du skal finde job.